Photo Gallery

Rangoli Program 20-12-2021

Rangoli Program 20-12-2021

Rangoli Program 20-12-2021

Rangoli Program 20-12-2021

Rangoli Program 20-12-2021

Rangoli Program 20-12-2021

Rangoli Program 20-12-2021

Rangoli Program 20-12-2021

Rangoli Program 20-12-2021

Rangoli Program 20-12-2021

Rangoli Program 20-12-2021

Matdata Jagrukta Railly 13-12-2021 (Hindustan News Paper)

MATDATA JAGRUKTA RAILLY 13-12-2021

MATDATA JAGRUKTA RAILLY 13-12-2021

MATDATA JAGRUKTA RAILLY 13-12-2021

MATDATA JAGRUKTA RAILLY 13-12-2021

MATDATA JAGRUKTA RAILLY 13-12-2021

MATDATA JAGRUKTA RAILLY 13-12-2021

MATDATA JAGRUKTA RAILLY 13-12-2021

MATDATA JAGRUKTA RAILLY 13-12-2021

MATDATA JAGRUKTA RAILLY 13-12-2021

MATDATA JAGRUKTA RAILLY 13-12-2021

College

Tour Photo Kartaniya Ghat LAKHIMPUR KHERI

BFA Course Add in Holding

G K Pratiyogita Dec 2019

Swachchh Bharat Abhiyan ki Raili

Matdata Diwas par Raili

Matdata Diwas par Raili

Matdata Diwas par Raili

Matdata Diwas par Raili

Matdata Diwas par Raili

Course Vivran 2020-21

G. K. Pragiyogita 29 dec 2019-20

G. K. Pragiyogita 29 dec 2019-20

Course Vivran

PG Logo

B.Ed Final Student 2018-19

B.Ed I Rangoli comtition

B.Ed I Rangoli comtition

B.Ed I Rangoli comtition

B.Ed I 2017-18 Macro Teaching Complete

B.Ed I 2017-18 Macro Teaching Complete